Precious moments
around the
Christmas Tree

INFO OVER UW PERSOONSGEGEVENS


U bent voor Infingo Collection van onschatbare waarde en het garanderen van een zorgvuldige en bovendien veilige verwerking van uw gegevens en persoonsgegevens zijn voor ons van groot belang.

Infingo Collection verwerkt persoonsgegevens over u doordat u een order plaatst via onze webshop of omdat u via e-mail contact met ons opneemt of omdat u uw gegevens invult via ons contactformulier.

U mag zondermeer ook onze site anoniem bezoeken zonder dat u uw gegevens met ons deelt.

Beveiligingsbeleid

Tijdens het bestellen op onze website is de verbinding tussen u en ons versleuteld door middel van een SSL-verbinding. Dit zorgt ervoor dat niemand anders de gegevens te zien krijgt die u over het internet naar ons stuurt.

Alle gegevens van u in onze systemen zijn versleuteld opgeslagen en alleen toegankelijk via versleutelde verbindingen waarbij gebruikers unieke wachtwoorden gebruiken. De wachtwoorden worden regelmatig vervangen.

Hieronder hebben we een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder andere verwerken:

  • Uw Voor- en achternaam
  • Uw Adresgegevens
  • Uw E-mailadres
  • Uw Telefoonnummer
  • Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.

Uw adresgegevens hebben wij nodig om te weten waar wij uw bestelling naartoe moeten sturen. Uw e-mailadres is nodig om u een bevestiging te kunnen sturen van de bestelling die u gedaan heeft en om u een bevestiging te sturen dat de betaling gelukt is. Uw telefoonnummer is nodig om contact met u op te kunnen nemen voor het geval er iets niet in orde is en uw e-mailadres onjuist is opgegeven.

Voor betalingen maken we gebruik van de diensten als betaaldienstverlener van Payment Service Provider (PSP) Mollie. Gegevens kunnen in deze context worden gedeeld tussen Mollie en Infingo Collection ter uitvoering van de overeenkomst.

Waar worden uw gegevens bewaard?

De opgegeven gegevens worden bewaard in onze webwinkelsoftware (hier zijn de bestelde producten en uw gegevens zichtbaar), in onze boekhoudsoftware (voor de betalingen en belastingen) en in onze e-mailsystemen.

Hoe lang bewaart Infingo Collection uw gegevens?

Infingo Collection bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen.

  • Boekhoudsoftware: Uw gegevens (naam, adres, bestelwaarde en btw) die vastgelegd worden in onze boekhoudsoftware ten behoeve van de Belastingdienst worden 7 jaar bewaard.
  • E-mail: Uw gegevens, of een deel van uw gegevens komen ook voor in onze e-mailsystemen. Deze gegevens worden gearchiveerd en versleuteld bewaard om naderhand correspondentie terug te kunnen zoeken mocht u bijvoorbeeld een vraag hebben over uw eerdere bestelling. Als u deze gegevens uit ons systeem verwijderd wilt hebben kunt u dat aangeven middels een telefoontje, een brief per post of per e-mail. Wij verwijderen uw gegevens dan onmiddellijk.

Wie mogen uw gegevens inzien en bewerken?

Alleen de medewerkers van Infingo Collection mogen uw gegevens inzien en bewerken.

Deelt Infingo Collection uw persoonsgegevens met derden?

Infingo Collection deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Infingo Collection, sluit Infingo Collection een verwerkersovereenkomst. Hierdoor zorgt Infingo Collection ervoor dat uw persoonsgegevens altijd op tenminste hetzelfde niveau worden beveiligd en dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens worden gewaarborgd. Infingo Collection blijft desondanks volledig verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zal dan ook alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of wijziging.

Een recensie of review?

Als u besluit een recensie of review te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. Deze gegevens blijven zichtbaar in het systeem en op de website, totdat u een verzoek indient met de vraag deze te verwijderen.

Wilt u weten welke gegevens Infingo Collection van u heeft?

U heeft het recht om in te zien welke gegevens wij van u in onze systemen hebben staan. U kunt dit aan ons vragen via telefoon, brief post of e-mail. U ontvangt dan een overzicht met welke gegevens wij van u hebben bewaard.

COOKIES

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website.

Gebruiken wij cookies?

Wanneer u een aankoop doet op onze website wordt er een cookie gebruikt om uw aankoop in uw winkelwagen bij te houden.

En op onze website worden na uw toestemming buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op de sociale netwerken Facebook, Twitter, LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van AddThis afkomstig zijn, middels deze code worden cookies geplaatst: wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van AddThis om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Afmelden voor cookies

U kunt u afmelden voor cookies via deze link: http://www.addthis.com/privacy/opt-out
Wanneer u zich voor onze cookies afmeldt heeft dit gevolgen voor wanneer u een bestelling wilt opgeven. Dit zal door de afmelding van cookies niet meer mogelijk zijn.

Waarom gebruikt Infingo Collection cookies?

Infingo Collection gebruikt Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren zodat we functionaliteiten kunnen aanpassen voor een betere gebruikerservaring. De gegevens die in Google Analytics staan zijn anoniem en niet te traceren naar een gebruiker.

Weet Infingo Collection wie ik ben door de cookies?

Door het gebruik van cookies weten wij niet wie u bent, hoe u heet, waar u woont of wat uw andere persoonlijke gegevens zijn.

Datalek-beleid

Indien er sprake is van een lek (iemand is ongeoorloofd in staat geweest persoonsgegevens in te zien en/of te stelen en/of te wijzigen en/of te verwijderen) worden onder andere de volgende maatregelen genomen:

  • Infingo Collection doet melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens
  • Infingo Collection meldt de betrokken partijen welke data gelekt is, hoe dat heeft kunnen gebeuren en waar dat is gebeurd
  • Alle wachtwoorden en gebruikersnamen van gebruikers van onze systemen zullen worden aangepast

Betrokkenen-beleid

U heeft te allen tijde het recht op inzage, wijziging, verwijdering, rectificatie of portering (doorgeven) van de gegevens die wij van u in onze systemen hebben staan. Neem hiervoor contact met ons op via telefoon of e-mail.

Infingo Collection
Margrietstraat 3
7491 ES Delden
info@infingo.nl
+31 (0)6-305 630 30